Dodanie do výkonu trestu #DunajskáStreda

Priezvisko: IĽAŠOVÁ
Meno: Monika
Dátum narodenia: 1980-02-13
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Dunajská Streda
Dátum vyhlásenia: 2022-04-28
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Dunajskej Strede

Zdieľaj pátranie