Dodanie do výkonu trestu #RimavskáSobota

Priezvisko: BOHO
Meno: Jozef
Dátum narodenia: 1991-12-14
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Rimavská Sobota
Dátum vyhlásenia: 2022-05-12
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Rimavskej Sobote

Zdieľaj pátranie