Európsky zatykač #Bratislava

Priezvisko: GELETIČOVÁ
Meno: Mária
Dátum narodenia: 1985-09-05
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Bratislava III
Dátum vyhlásenia: 2021-09-02
Dôvod pátrania: Európsky zatykač
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Bratislave III

Zdieľaj pátranie